Frøen politistasjon

Frøen politistasjon, tidligere politistasjon, Slemdalsveien 54a. Politistasjonen lå i den store sveitservillaen like ved Steinerud stasjon, oppført 1903 (ark. Carl Gulbrandsen). Det store verandapartiet mot øst skyldes at et rom i første etasje opprinnelig var venteværelse for passasjerer med Holmenkollbanen. Et lignende hus ble oppført ved Gaustad stasjon. I 1934 ble politistasjonen flyttet til Gaustadsvingen, nå Ris skolevei 29–35 og kalt Vinderen politistasjon. Denne som til 1949 hørte under Aker politikammer, ble nedlagt i 1963.