Vinderen politistasjon

Vinderen politistasjon, tidligere politistasjon, Ris skolevei 29–35, tidligere adresse Slemdalsveien 86. opprettet som Frøen politistasjon i sveitserhuset like ved Steinerud stasjon. Politistasjonen ble flyttet til Gaustad i 1934. Da den ble innviet, hadde nybygget to kontorrom, arrester og garasje, samt seks familileleiligheter, hvorav fire var beregnet for stasjonens politibetjenter. Politistasjonen som til 1949 hørte under Aker politikammer, ble nedlagt i 1963.