Lindern (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Gårdsrom i Lindern hageby fotografert i 2008. - Foto Helge Høifødt / Creative Commons

StorLindern, boligstrøk nord for Sankt Hanshaugen, bydel St. Hanshaugen; navn etter Lindern gård. Den sørlige del av Lindern-området ble innlemmet i byen 1858, resten i 1948. Se Lindern hageby.

«Anstalten for aandelig abnorme Børn» (som opprinnelig lå på Vestheim løkke) lå på Lindern 1882–1903, fulgt av «Kristiania offentlige døveskole» til 1935. Diakonhjemmet lå på Lindern 1890–1900, fulgt 1904 av «Lindern tvangsskole for gutter,» senere kalt «Gjetemyren skole» og Lindern skole (spesialskole på ungdomsskoletrinnet). Spesialskolen flyttet til Sollerud gradvis fra slutten av 1970-årene. Bygningen er siden overtatt av Veterinærhøgskolen. Skolens park, offentlig tilgjengelig fra 1974, har et mindre idrettsanlegg med en gammel hoppbakke. Sør for Døveskolens tidligere tomt, hvor Norges veterinærhøyskole har ligget siden 1935, er friområdet Idioten med treningsplass.