Lindern hageby

Lindern Hageby, April 2021 Foto: Aslak Malmåsen

Lindern hageby, Lindern, bydel St. Hanshaugen, 25 frittliggende boligblokker i fem større kvartaler utbygd etter en reguleringsplan med boligkomplekser utformet som karrébebyggelse omkring parkmessige plasser. Planen med sine plassdannelser og slyngede gateløp er inspirert av den østerrikske arkitekten Camillo Sittes byplanidealer. Området ble fullført 1920 med i alt 525 leiligheter i tidens karakteristiske nybarokk med bratte saltak, mansardtak og barokkdetaljer (ark. Harald Hals, Ferdinand Linthoe og Henry Coll). De fleste leilighetene er på to og tre rom, alle med kjøkken og WC, men ikke alle med bad.

Boligområdet fikk, da det var nytt, dagligvareforretning i Fayes gate 4. Kristiania /Oslo Samvirkelag avd. 21 drev butikk her 1920–62, nå Joker-butikk.

Hagebyen har adresser til Armauer Hansens gate 1, 5–21, 2–8, Eugéne Hanssens gate 2, Fayes gate 1–13, 2–20, Geitmyrsveien 56–58, 62–76, General Birchs gate 7, Linderngata 1–9, 2–12, Ole Jacob Brochs gate 1–9 og Kirkeveien 175–183.