Fayes gate

Fayes gate sett mot Geitmyrsveien. Foto: Helge Høifødt

Fayes gate, Lindern, bydel St. Hanshaugen, fra Geitmyrsveien til Kirkeveien. Oppkalt 1914 etter professor i medisin Frantz Christian Faye (1806–90), en av Det Norske Videnskabs-Akademis stiftere. Bebyggelsen tilhører Lindern hageby.

4. En del av en av blokkene i Lindern-bebyggelsen med forretningslokale, her hadde Kristiania/Oslo Samvirkelag avd. 21 butikk 1920–62, nå Joker-butikk.