Ole Jacob Brochs gate

Ole Jacob Brochs gate, Lindern, bydel St. Hanshaugen, nordover fra General Birchs gate til Eugéne Hanssens gate, på vestsiden ligger Veterinærhøgskolen, på østsiden en del av Lindern-bebyggelsen. Oppkalt 1936 etter matematikeren, professor Ole Jacob Broch (1818–89).

Også en regulert, men aldri opparbeidet gate østover fra Sandakerveien til Hans Nielsen Hauges gate ble 1901 gitt navnet Ole Jacob Brochs gate; nåværende Eugéne Hanssens gate het Ole Jacob Brochs gate 1923–36. Nåværende Monrads gate het Brochs Gade 1891–1914, og var også oppkalt etter Ole Jacob Broch.