Vestheim (løkke)

Vestheim, løkke som lå ved Frognerveien 22. I 1848 ble Wedøeløkken delt, ved siden av hovedbølet i Rydengen og en part som ble kjøpt av garvermester Fadum og gitt navnet Vestheim. Han oppførte et stort våningshus hvor Hans Hansen i 1876 åpnet et institutt for psykisk utviklingshemmete gutter. Fra 1878 het det «Anstalten for aandelig abnorme Børn paa Løkken Vestheim». I 1880-årene ble instituttet flyttet til Lindern, og huset er senere revet.