Vinderen Conditori

Vinderen Conditori, etablert i 1901 av konditor Johannes Johnsen (1857–1944) i det store bygget på Vinderen som nettopp var ferdig, senere kalt «Conditorigården» (Slemdalsveien 70). Johnsen åpnet i 1901 også et konditori i Grand-gårdenKarl Johans gate (Alliance Conditori & Café). Johnsen drev konditoriet til 1933, da det ble overtatt av hans niese og pleiedatter Minda Myhre (1882–1972).

I 1971 ble konditoriet nedlagt og etterfulgt av Jeppes Kro. I en brann i 2008 ble gården totalskadd og revet året etter. En ny gård på samme sted stod ferdig i 2012; her er det blant annet en Baker Hansen-forretning med kafé.