Vinderen stasjon

Vinderen Stasjon, September 2022. Foto: Aslak Malmåsen

Vinderen stasjon, stasjon på Holmenkollbanen fra åpningen av banen 1898, 86,6 moh. 1913 ble det reist en stor nybarokk stasjonsbygning (ark. Carl Michalsen), og hit flyttet Holmenkolbanens administrasjon etter tidligere å ha holdt til i stasjonsbygningen på Slemdal. Stasjonens virksomhet bestod hovedsakelig i godsekspedisjon, en virksomhet som fortok seg etter hvert som det kom flere forretninger i strøket og biler ble vanlig. I begynnelsen av 1960-årene flyttet Holmenkolbanen til Philips’ tidligere kontorer i Majorstuhuset, 1971 ble stasjonsbygningen revet. 1986 stod forretningsgården «Vinderntorvet» oppført der stasjonsbygningen hadde ligget. Se også strøksartikkelen om Vinderen.