Store Ringvei

Store Ringvei/Ullernchausseen sett østover mot Radiumhospitalet i 2015. Til høyre ligger rekkehusene i Ullernveien bak støyskjermer. - Foto Jan-Tore Egge / Creative Commons

Store Ringvei, Oslos ytre ringvei, kalles offisielt for Ring 3.