Thulstrups gate

Thulstrups gate, AdamstuenUllevål, bydel St. Hanshaugen, fra Sognsveien ved Louise Iversens plass til Kirkeveien, fortsetter inne på Ullevål sykehus’ område som sykehusets Østre gate til Tåsenveien. Oppkalt 1891 etter professor Magnus Andreas Thulstrup (1769–1844), kirurg. Den delen av veien som lå i Aker, het før 1948 Thulstrups vei.

Bygninger m.m.:

3. Den tidligere Lindern skole.

4. Det tidligere Wilhelm og Lina Werners gamlehjem, oppført 1934 med én toetasjes og én treetasjes fløy, til sammen 22 hybelleiligheter (ark. Ole Øvergaard). Bygningen ble fraflyttet 2016, riving og nybygg av ny institusjon var 2020 under planlegging.

5 a, b og c og 7 a og b. Opprinnelig to fireetasjes boligblokker med 20 leiligheter i hver (ark. Rinnan, Tveten og Colbjørnsen), oppført 1954 som boliger for yngre leger ved Ullevål sykehus.

2018–19 ble det bygd et mellombygg (5c) langs Kirkeveien mellom de to gamle blokkene, slik at det ble tre sammenbygde blokker, nå på 5 etasjer, da de to gamle blokkenes loft ble ombygd til i alt 8 leiligheter. Det nye mellombygget fikk 15 leiligheter. Byggherre var Fredensborg AS og arkitekter Derlick AS. Bygget driftes av Heimstaden.