Fredensborg Bolig

Fredensborg Bolig, et landsdekkende boligselskap og boligbygger med om lag 12 000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Oslo, Akershus og Trondheimsregionen. Selskapet er eid av Ivar Tollefsen (f. 1961), grunnlegger og eier av Fredensborg AS, som er et norsk investeringsselskap med virksomhet innen boliger og fritidsboliger. Gjennom selskapet Fredensborg har han også helt eller delvis eierskap i Heimstaden, Fredensborg Fritid, Fredensborg Hospitality og Utleiemegleren.

Fredensborg kjøpte sin første bygård i 1994 med 20 leiligheter i Møllerveien 4 i Oslo. I 2001 la Oslos borgerlige byråd ut 1 744 kommunale sykehusboliger på Ullevål og i Sinsenveien på det åpne markedet for at ikke staten skulle få overta dem. Det var Fredensborg i samarbeid med Jan Petter Collier som fikk tilslaget på eiendommene, og betalte samlet 715 mill. kr. I 2023 solgte Fredensborg de ti blokkene på Sinsen til staten for 1,5 mrd. kr i forbindelse med utviklingen av nye Aker Sykehus.