Møllerveien

Møllerveien, bydel Grünerløkka, bakken fra Grünerbrua til Maridalsveien. Gammelt veinavn med tilknytning til Nedre Foss mølle.

2. Den tidligere adressen til Dansens hus, nå Vulkan 1, åpnet 2007 i en gammel industribygning som tilhørte Vulkan Jernstøberi. Inneholder nasjonal scene for dans og kompetansesenter for dansekunst.