Hasselbakken (vei)

Hasselbakken, Blindern, bydel Nordre Aker, blindvei sørvestover fra Sognsveien sør for John Colletts plass. Veien består av eldre villabebyggelse og terrasseblokker fra begynnelsen av 1970-årene. Oppkalt 1952 etter eiendommen Hasselbakken.

Bygninger m.m.:

7. Nybarokk murvilla oppført 1923 for Ingeborg Foss Eide (ark. Morgenstierne og Eide).

11. Nybarokk trevilla oppført 1920 av og for arkitekt, professor Jens Zetlitz Kielland.