Hasselbakken (eiendom)

Hasselbakken, eiendom på ca. 60 daa, lå på høyden på vestsiden av Sognsveien nord for Vestre Aker kirke. Den ble drevet som gårdsbruk, også kalt «Fougnerløkken», fikk senere adresse Sognsveien 10. Fullmektig Jørgen Justinius Bay (1820–84) fra Hurdal Glasverk kjøpte gården, som senere ble overtatt av sønnen ingeniør Nils Knudsen Bay (1851–1904), Akers første kommuneingeniør og veiinspektør (1885–1903). Det var han som 1876 oppførte en stor murvilla som lå her til den ble revet 1975 i forbindelse med byggingen av terrasseblokkene. Nils og hans kone Inger Kathrine Bay (1856–1950) hadde 11 barn, og huset var i familiens eie til det ble revet.

1884–86 bodde arkeolog dr. philos. Ingvald Undset med sin familie her, dette var datteren Sigrid Undsets første hjem i Norge.