Idrettens hus

Idrettens hus, navn på to bygninger i Oslo. Tidligere også navn på St. Olavs gate 23, opprinnelig en metodistkirke overtatt etter den første verdenskrig av Oslo Distriktslag for Idrett og drevet som Idrettens Hus.

1. Ekebergveien 101, ferdig 1981. Her er kontorene til Oslo Idrettskrets og ca. 30 særkretser. I kjelleren er det miniatyrskytebane på 10 m, 15 m og 25 m.

2. Bygningen på Ullevaal stadion, Sognsveien 73, innviet 2002, der Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité holder til sammen med en rekke særforbund.