Askeladdveien

Askeladdveien, Ullevål Hageby, bydel Nordre Aker, fra Vålveien til Eventyrveien øst for Sognsveien. Tidligere en del av den gamle Sognsveien. Eventyrnavn vedtatt 1925.