Langerud gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Langerud gård sett fra luften, 1962. Foto: ukjent / Oslo byarkiv

Langerud, to gårder med gnr. 161 og 162. Gårdene var klostergods under Nonneseter kloster, og i 1595 ble de ført opp under domkapitlet. Navnet kommer av norrønt Langaruð, som betyr den lange rydningen.

1. Nordre Langerud (Lille Langerud), gnr. 161/1, Paal Bergs vei ved nr. 161, ble solgt fra Kronen i 1663. Den lå under Abildsø fra 1689 til 1845. Gården er revet.

Paal Bergs vei 167b ble overtatt av tyskerne tidlig i april 1940 og brukt som forlegning for Luftwaffe-soldater. 4. januar 1945 brant gården ned til grunnen. Våningshuset ble senere gjenoppbygd. Tyskerne oppgav stillingen her helt på slutten av krigen.

2. Søndre Langerud, gnr. 162, Løvsetfaret 114, ble solgt av Kronen i 1668. Fra 1695 var den i bondeselveie. Gården er bevart. Langs høydedraget sørover fra gården er rester av en oldtidsvei og et gravfelt med 9 gravrøyser; fredet.