Bergendal

Bergendal, Sørkedalen, vei Bergendalsveien nord for Lyse, to bruk solgt av kronen i 1649.

1. Vestre Bergendal, gnr. 20/6.

2. Østre Bergendal, gnr. 20/5.

Skiløperne Lauritz Bergendahl (1887–1965) fra østre og Lars Bergendahl (1909–97) fra vestre kom herfra (se Sørkedalens Idrettsforening). Skibakken Bergendalsbakken lå rett bak låven på Østre Bergendal, i bruk 1901–40. Hopplengde ca. 35 meter, utbygd med stillas omkring 1930.