Lillo gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Lillo gård, Lille O, gård med gnr. 77/1, Sandakerveien 100, har navn etter en sideform av norrønt á, elv. Gården var krongods til 1663. I 1741 ble den overdratt til Christian Ancher, som bygde nye hus, bl.a. et toetasjes våningshus. Alle husene på gården brant ned 27. juni 1800. Gården hadde da vært bondeselveie siden 1788. Ny gård ble reist 1801. Våningshuset er senere ombygd med bl.a veranda i sveitserstil fra 1915. Vognskjul oppført 1890, sidebygning oppført 1896, hønsehus fra 1890, stort fjøs fra 1909 og smie fra 1945. Et stabbur ble flyttet hit fra Gjetemyren gård 1897. Jordveien ble nedbygget ved anlegget av Nydalens Compagnie i 1880-årene. Gårdstunet er fint bevart, mens området rundt var 2019 under utbygging med boligblokker. I alt vil det her bli oppført 415 leiligheter i regi av OBOS. Våningshuset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt

Gården tilhørete til 2014 GE Healthcare Technologies Norway (tidl. Nyegaard & Co.), som bukte den som representasjonslokaler. Den ble kjøpt av eiendomsutviklerne AF Gruppen, OBOS Nye Hjem AS, Trond Mohn, Aspelin Ramm AS med flere. Kjøpet omfattet tomteområdet Sandakerveien 98, 100, 100b og 100c. Se også strøksartikkelen Lillo

Gården hadde tre husmannsplasser i 1771: Søndre Haugen, Nordre Haugen og Bakken. Senere finnes plassene Gata, Tamburstuen og Sletten.