Nyegaard & Co.

Nyegaard & Co., farmasiselskap grunnlagt i 1874 av apoteker Morten Nyegaard (1844-1921), ble opprinnelig startet som et legemiddelagentur for et tysk firma. Nyegaard inngikk i 1890 kompaniskap med Theodor Haslund og dannet firmaet Nyegaard & Co., men Nyegaard trakk seg ut i 1900 og opprettet i stedet «Vestbaneapoteket» i Sjøgaten.

I 1904 ble handelsmannen Emil Steen leder av firmaet, og han omdannet Nyegaard & Co. til et grossistfirma for legemidler. Under hans ledelse startet firmaet i 1913 også egen produksjon, først i Øvre Vollgate 11, fra 1916 i Rådhusgaten 28. Deres best kjente produkter og merkevarer var «Globoid»-tabletter og «Nyco Fruktsalt», og firmaet la stor vekt på moderne markedføring. Blant annet anskaffet man i 1930 en veddeløpshest kalt «Globoid», og i 1935 subsidierte man utgivelsen av «Nyco konversasjonsleksikon» på Cappelens forlag. Et stort reklameskilt for Globoid og Nyco Fruktsalt på taket av Drammensveien 2 ved siden av Victoria Terrasse ble ødelagt av et alliert bombeangrep nyttårskvelden 1944/45.

Firmaet ble i 1918 omdannet til et aksjeselskap. I 1921 overtok Nyegaard & Co. firmaet Koren & Gedde (grunnlagt 1881) i Schübelers gate 7 på Tøyen. Dette firmaet produserte bl.a. saft og maltekstrakt og med dets største eier Sverre Blix kom Blix-familien inn som eiere, etter hvert eneeiere, av Nyegaard & Co. Hovedkontoret lå i Munkedamsveien 35. Selskapet begynte egen forskning i 1925 og drev også shipping (D/S Nyco).

I 1940 flyttet Nyegaard & Co. inn i et moderne funksjonalistisk nybygg i Sandakerveien 103 på Lillo gårds eiendom (senere Nycoveien 2), og i 1964 åpnet en ny fabrikk på nabotomten (Nycoveien 1). Fra rundt 1970 utviklet man såkalte ikke-ioniske røntgenkontrastmidler, som ble en verdenssuksess. Nyegaard & Co. (Nyco) hadde etter hvert fabrikker i Oslo, Lillestrøm (fra 1953) og Lindesnes (1974), foruten datterselskaper i flere land og stor eksport. Man produserte også medisinsk-teknisk utstyr gjennom bedriften Nycotron, i drift 1967-81.

Nyegaard & Co. ble i 1981 sammenslått med industriselskapet Norgas. Under navnet Actinor ble dette selskapet i 1986 overtatt av Hafslund. Nyegaard & Co. skiftet i denne perioden navn til Nycomed (1986) og Hafslund-konsernet til Hafslund Nycomed (1988). Nycomed ble Norges største farmasiselskap med datterselskaper i mange europeiske land og stor eksport. Selskapet ble i denne perioden (1990) delt i Nycomed Imaging (billeddiagnostikk, kontrastmidler) og Nycomed Pharma (legemidler m.m.). Overtok Collett Marwell-Hauge i Asker i 1990 og Hydro Pharma i Elverum i 1992.

Etter utskillingen fra Hafslund-konsernet i 1996, ble Nycomed Imaging året etter sammensluttet med det britiske farmasikonsernet Amersham til Nycomed Amersham, fra 2001 bare Amersham, som i 2003 ble overtatt av det store amerikanske konsernet General Electric (GE). Denne delen av Nycomed er nå inkorporert i GE Healthcare. Nycomed Pharma fortsatte fra 1999 under nye eiere og beholdt rettighetene til varemerket Nycomed. Det har produksjon i 12 land og hovedkontor i Zürich, med norsk fabrikk i Asker (også norsk hovedkontor). Selskapet ble kjøpt opp av Takeda Pharmaceutical Company i 2011 og ble en del av Takeda. Som en følge av dette skiftet selskapet navn i Norge til Takeda Nycomed AS fra 2012. Fra 1. juli 2015 heter selskapet Takeda AS.