Schübelers gate

Schübelers gate, Tøyen, bydel Gamle Oslo, fra Jens Bjelkes gate til Hagegata. Oppkalt 1896 etter professor Frederik (Fritz) Christian Schübeler (1815–92), som var legeutdannet, men virket som botaniker.

Bygninger m.m.:

2. En lang, fireetasjes leiegård, oppført som arbeiderbolig for Kristiania kommune i 1914, arkitekt var Kristen Rivertz med assistanse av arkitekt Arne Enger. I første etasje var det opprinnelig melkebutikk og kolonialforretning.

7. Fabrikkbygning oppført for firmaet Koren & Gedde, etablert 1881 av cand. pharm. Axel Koren (1854–1926) og Julius Fr. Kleist Gedde (1852–1928). Firmaet som produserte mineralvann, saft, maltekstrakt, og karameller, var opprinnelig et personlig selskap. Fabrikkbygningen ble oppført i 1914, arkitekt var Kristen Rivertz. Firmaet ble aksjeselskap i 1920, og fra 1921 var Nyegaard & Co. eneeier.