Hagegata

Havegaten, Kristiania Foto: Ukjent / J. H. Küenholdt A/S/ Nasjonalbiblioteket

Hagegata, Tøyen-Kampen, bydel Gamle Oslo, fra Tøyengata til Brinken (gangvei gjennom Tøyen Sentrum). Oppkalt 1879 etter den botaniske hagen på Tøyen. Fra snuplass ved krysset Hagegata/Økernveien til stikkvei til Tøyengata går Ringgata.

Bygninger m.m.:

19. Tøyen skole.

21. Her var Trygg apotek 1913–75.

22. Tilhører Tøyen Sentrum (1968–80) med bl.a. tidligere lokaler for Oslo ligningskontor (ark. F. S. Platou A/S); fra 2010 bl.a. kontorer for Nav Gamle Oslo. Her er nå biblioteket Deichman Biblo Tøyen, bygd 2015/16.

25. Karl P. Nordbys bakeri, et av de få gjenværende husene fra den gamle trehusbebyggelsen på Tøyen, oppført før byutvidelsen 1878. Bevart midt mellom høyblokkene i Tøyen Sentrum. Ved siden av Nordbys bakeriutsalg lå Finn J. Henrichsens Bok- & papirhandel. Den var etablert her i 1933 av Finn J. Henrichsen (1903–79). I tillegg til bøker og papir solgte bokhandelen kart og billedrammer. I lokalene til den gamle bokhandelen er det nå kafé.

28. Deichman Tøyen. Her lå tidligere tidligere et av trehusene som ble erstattet av blokkene ved Tøyensenteret. Dette lå ved hjørnet av Økernveien. I første etasje her bodde i de første krigsårene jødiske Bernhardt Meyer Freidmann (f. 1887) til leie hos fortoller Karl Strand. Freidmann som var skilt, var utdannet blikkenslager, men arbeidet som pølsehandler. Han ble deportert med Donau 26. november 1942 og døde i Auschwitz, tidspunktet er ikke kjent. En snublestein er satt ned til minne om ham.

30. En femetasjes bolig/forretningsblokk i Tøyen Sentrum oppført i slutten av 1970-årene, arkitekt F. S. Platou. Her lå det tidligere en rekke trehus, hvorav bare nr. 25 er bevart. Boligblokken med 50 leiligheter er eid av Oslo kommune. I første etasje er det et par butikker, rsten av bygget står per 2020 tomt, noe det har gjort siden 2014.

Ved 36A ligger den lille Gåseparken med skulptur av en gås.

46. Leiegård oppført for Havegaten 46 A/S 1915; stor hjørnebygning i fire etasjer. Inneholdt opprinnelig 24 toroms leiligheter med vannklosetter i trapperom.