Tøyen skole

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Tøyen skole sett ovenfra i 2008. - Foto Chicken Falls / Creative Commons

Tøyen skole, Hagegata 19, barneskole (1–7); tatt i bruk 1881. Bygningen har fasader i pusset tegl og er tegnet av ark. N. Thomassen etter samme plan som Gamlebyen skole. På grunn av det hellende terrenget fikk skolen 3 etasjer i øvre og 4 i nedre ende. Utvidet 1917 (ark. Balthazar Lange) med fløy mot Sexes gate. Festsalen dekorert av Karl Høgberg 1932. Skolen hadde Norges første kvinnelige overlærer, Pauline Bjørndal, i perioden 1913–1926/27.

Skolen ble rekvirert av tyskerne og tatt i bruk som kaserne allerede 10. april 1940, og brukt som dette under hele krigen. Her var blant annet et musikkorps innkvartert, og de gjorde om gymnastikksalen til musikkrom med senket tak og scene med romantiske tyske dekorasjoner. I skolegården ble det bygd en garasjebrakke og et grisehus. Da skolen ble frigitt 18. juli 1945, var skolen i en forferdelig forfatning, men den ble ryddet og foreløpig istandsatt, slik at den kunne tas i bruk igjen som skole høsten 1945.

Skolen hadde sine høyeste elevtall rundt 1923 (ca. 2000 elever). Skoleåret 2023/24 hadde skolen 342 elever. Tøyen Skoles Musikkorps ble stiftet 21. juni 1932, fra 1966 har også jenter fått adgang.

Skolebiblioteket ble nyoppusset i 2022.