Norgas

Norgas, tidligere industriselskap som produserte forskjellige typer gasser, samt apparater og materiell for gass-sveising, elektrisk sveising og skjæring, fyrbelysning m.m. Selskapet hadde mange norske fabrikker og datterselskaper, bl.a. Unitor (fra 1968), som leverte utstyr til handelsflåten.

Norgas ble etablert i 1966 ved sammenslutning av Norsk Aktieselskap Gasaccumulator, grunnlagt i 1908 som et datterselskap av det svenske industrikonsernet AGA, og A/S Norsk Surstof & Vandstoffabrik, grunnlagt i 1912. Norsk Aktieselskap Gasaccumulator (NAG) produserte fra 1912 acetylen i egen fabrikk på Sandaker og fikk etter hvert fabrikker flere steder i Norge. Opprettet i 1933 egen sveiseskole i Kristian Augusts gate 33, senere flyttet til Sandakerveien 64, som ble reist i 1957 som et nytt hovedkvarter for bedriften. A/S Norsk Surstof & Vandstoffabrik (NSV) hadde fabrikker for fremstilling av oksygen, acetylen m.m. på Bryn og fikk også fabrikker flere andre steder i Norge. Da NAG og NSV i 1966 ble sammenslått til Norgas, fikk det nye selskapet hovedkontor i Sandakerveien 64. Samtidig ble NAGs gassproduksjon overført til Bryn og NSVs sveisearmaturavdeling lagt til Sandaker.

I april 1970 foregikk den såkalte «Norgas-streiken», den første tariffstridige arbeidskonflikten i Norge i kjølvannet av den store Kiruna-streiken i Nord-Sverige. I 1983 overtok AGA gassdivisjonen i Norgas, og AGA flyttet i løpet av 1980-årene all gassproduksjon fra Bryn til LeirdalFuruset. Det resterende Norgas skiftet navn til Actinor og konsentrerte seg deretter mest om farmasøytisk virksomhet gjennom datterselskapet Nyegaard & Co., som det hadde overtatt i 1981. I 1986 ble Actinor innlemmet i industrikonsernet Hafslund.