Leirdal gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Leirdal, gård med gnr. 114, lå i middelalderen under Clemenskirken. På 1600-tallet tilhørte den Christiania prestebol og fra 1832 begynte oppdelingen. Den bestod senere av fire bruk.

1. Leirdal, gnr. 114/2, lå ved Strømsveien 334, ble fradelt prestebolet i 1832. Revet.

2. Leirdal, gnr. 114/4, lå ved Strømsveien 326, ble fradelt gnr. 114/2. Revet.

3. Leirdal, gnr. 114/8, lå ved Tevlingveien (nå Gamle Leirdalsvei), fradelt gnr. 114/2. Revet.

4. Kjeldsrud, gnr. 114/1, Strømsveien 314, fradelt prestebolet i 1832. Gården er i dag industriområde.