Clemenskirken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Ruiner etter Clemenskirken. Foto: Astrid Ledang / Oslo Byleksikon

Clemenskirken, sognekirke i middelalder-Oslo viet til de sjøfarendes helgen St. Clemens. Clemensalmenningen gikk forbi kirken.

Clemenskirken ble reist tidlig på 1100-tallet som toskipet kirke i stein, med tårn i det nordvestre hjørnet, og svært lik klosterkirken på Hovedøya. Forut for steinkirken var det to eldre kirker på stedet, antagelig bygd i tre. Bare begravelsene etter disse to eldste kirkene er funnet. Den eldste er trolig fra omkring år 1000 og orientert parallelt med bebyggelsen ellers, noe som indikerer at byen er fra denne tid. Steinkirken ble etter alt å dømme oppgitt og jevnet med jorden etter reformasjonen 1536.

Arkeologiske utgravninger ble foretatt av Gerhard Fischer 1920–21 og av Ole Egil Eide 1970–71. Ruinene lå i mange år skjult av Loengbrua, men denne ble revet etter åpningen av Ekebergtunnelen 1995. Ruinene er deretter frilagt.

Like vest for Clemenskirke og nordøst for KongsgårdenNikolaikirken.