Nikolaikirken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Nikolaikirken, kirke i middelalderens Oslo, lå like vest for Clemenskirken og nordøst for Kongsgården, på det nåværende Sørenga i Gamlebyen. Ved arkeologiske utgravninger 1879 (arkitekt Peter Blix) ble det funnet graver og murer av en steinkirke som etter alt å dømme må være Nikolaikirken. På grunn av jernbanens senere anleggsarbeider finnes det nå ingen synlige rester etter Nikolaikirken.