Låkeberget (plass)

Låkeberget, også kalt Nordre Låkeberget, Maridalen, bydel Marka, tidligere plass under Skjerven, utskilt midt på 1800-tallet. Eies av Oslo kommune, 175 moh. Stor parkeringsplass ved Maridalsveien som er et utmerket utgangspunkt for utfart til Maridalen og Nordmarka.

Navnet kan komme av mannsnavnet Låke eller være det samme som Lokkeberget.