Kværner gård

Kværner, gård med gnr. 150/1. Den lå ved Enebakkveien ved jernbaneundergangen og ble revet for å gi plass for Gjøvikbanen. Kværner het tidligere «Mølleteigen», og eksisterte i middelalderen. Gården ble frasolgt bispestolen i 1800 og overtatt av Oluf Onsum i 1854. Gården hadde i 1771 to plasser, «Dammen» og «Ødegården».