Jonsbråten gård

Jonsbråten, gård med gnr. 172/11, Maurtuveien, Klemetsrud, nevnt som husmannsplass under Gjersrud i 1771. Eget bruk i 1810. Tidligere også kalt «Gjersrudbråten».