Jonsbråten gård

Jonsbråten

Jonsbråten, gård med gnr. 172/11, Maurtuveien, Klemetsrud, oppført som husmannsplass under matrikkelgården Gjersrud i en oversikt over husmannsplasser i Aker i 1771, tilhørte gårdsbruket Nedre Gjersrud etter delingen av gården i 1763. Fradelt som eget bruk i 1791. Tidligere også kalt Gjersrudbråten.