Bredtvet gård

Bredtvet, gård med gnr. 91/1, lå ved nåværende Bredtvetveien 12. Navnet kommer av norrønt breiðr, bred, og þveit, utskilt jorde. Gården er ikke nevnt i middelalderen. Den var krongods og ble solgt 1662. Gården hadde mange eiere inntil den 1817 ble solgt til Hans Nielsen Hauge som drev den til sin død 1824. 1923 ble gården kjøpt av staten; her ligger nå Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt. Gården er revet. I 1771 hadde gården 7 husmannsplasser: Nordre og Søndre Kaldbakken, Karlstad, Nygård, Kjelsgaard, Søndre og Nordre Slora.