Haugen gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Haugen, gård med gnr. 104. Den er først nevnt etter 1645. Gården ble 1774 delt i vestre og østre.

1. Vestre Haugen, gnr. 104/4, Vestre Haugen 17, ble utskilt i 1774. Den er igjen delt i flere parter. Hovedbølet eksisterer fortsatt, ble overtatt av Norske Kvinners Sanitetsforening 1903 og drevet som Hougen tuberkulosehjem for, senere som barnehjem. Nå Vestre Haugen bo- og behandlingssenter, institusjon for psykisk utviklingshemmede drevet av Oslo sanitetsforening. – Se også Tuberkulose i Oslo.

2. Haugen, gnr. 104/1 (1903) ligger bevart i blokkbebyggelse ved Haugenstuveien. Bruket ble fradelt 1779.

Haugen hadde to husmannsplasser i 1771, Haugenstuen og Tamburstuen.