Haugenstua gård

Haugenstua, gård med gnr. 103/1. Den lå ved Haugenstuveien hvor denne krysser jernbanen. Gården ble fradelt Haugen, gnr. 104, i 1723. Den har navn etter Peder Olssøn Haugenstuen, som eide gården 1749–99.

Gårdens bygninger lå på sørsiden av jernbanen ca. 200 m vest for Haugenstua jernbanestasjon. En stor del av eiendommen lå på nordsiden av jernbanen der Haugenstua senter ligger i dag og med Stovnerbekken (Østre Aker vei) som grense i nord mot Fossum.

Haugenstua ble revet i forbindelse med utbyggingen rundt Nedre Høybråten; siste eier (fra 1942) var August og Torbjørn Wallerud. De flyttet ut av bygningene i desember 1972, og gården ble revet like etter.