Berg (Maridalen)

Berg, gård med gnr. 60/5, Maridalen, ved Maridalsveien nordvest for Salmakerstua. Tidligere husmannsplass under Brennengen.