Borrebekken gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Borrebekken, gård med gnr. 123/3 (566), Økernveien 247, opprinnelig husmannsplass under Økern. Hovedhuset fra ca. 1850, reist av bonde og steinleverandør Ole Martin Borrebekken, ligger her ennå, ved krysset med Martin Borrebekkens vei. Borrebekken leverte bl.a. granitt til grunnmurer sokkelen til Karls Johan-statuen på Slotsplassen. Borrebekken er et gammelt navn på Hovinbekken. Gården har gitt navn til boligstrøket Borrebekken.

Gården ble drevet frem til låven brant ned i 1952; stabburet ble revet 1959. Borrebækken bro ble oppført 1789–90 av gråstein, og hvelvet; den første bro i Norge som ble bygd på denne måten. Den opprinnelige broen ble revet 1944 og erstattet av en moderne kulvert. Noe av den eldre steinsettingen er ennå synlig. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.