Grønvoll gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Grønvoll, gård med gnr. 130/93, Grenseveien 95. Utskilt fra Øvre Valle i 1810. Gårdsanlegget oppført av Søren Falch Muus 1825. Eiendommen var privateid til 1872, da den ble overtatt av A/S Nitedals Tændstikfabrik og senere brukt som arbeiderbolig for fyrstikkarbeiderne; på et tidspunkt bodde hele 83 mennesker i bygningen. Da låven brant 1959, var den lager for en stor samling hestekjøretøyer og gårdsredskaper fra Aker. Hele samlingen gikk med i brannen. Den enetasjes hovedbygningen med sidefløy og et stabbur er bevart. Gården er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

I en ombygd kontorblokk fra 1990-årene ved siden av gårdsbebyggelsen har Hartvig Nissens skole midlertidige lokaler i forbindelse med rehabiliteringen av lokalene på Frogner fra høsten 2021. Når arbeidene med de gamle byggene er ferdig våren 2025, vil skolen flytte tilbake til sine opprinnelige lokaler.