Bernhus gård

Bernhus gård, Bergenhus; navnet opprinnelig skrevet Berenthuus, gård med gnr. 155/1, Ekebergveien 147, var opprinnelig husmannsplass under Nordseter. Den ble ryddet av Berent Larsen i 1761, fradelt 1809. Fra eiendommen ble det utskilt tomt til strøkets første skole 1859 (Bekkelaget skole), og 1898 ble eiendommen Traverbanen (gnr. 155/3) utskilt og planert (sammen med deler av Holtet gård) for anlegg av travbane. Låven på Bernhus ble revet 1929 for å gi plass til gjennomføringen av Raschs vei til Kongsveien, og våningshuset ble revet 1988 i forbindelse med utvidelse av parkeringsplassen til forretningen Jacobs. Bernhusveien er oppkalt etter gården.