Holtet gård (Nordseter)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Holtet, gård med nr. 154/1, Holtveien 6, nevnes som husmannsplass under Nordseter 1723, fradelt 1806. Fra Holtet ble Holtet Øvre (Ekebergveien 131) fradelt 1856, og Holtet Vestre (Kongsveien 83; senere nedbrent) fradelt 1859. Etter fradelingene ble hovedbølet kalt Holtet Hovedgård.

I 1876 ble gården delt og bygningene kjøpt av mineralvannfabrikant A. Parelius, som benyttet gården som landsted. Han kalte eiendommen «Solnær»; på folkemunne ble den hetende «Pareliusløkka».

I 1898 ble gården sammen med deler av Bernhus gård overtatt av Kristiania og Omegns Traverselskap, som planerte ut store deler av eiendommen for å anlegge travbane. Selskapet gikk raskt konkurs, og gården ble solgt på tvangsauksjon. I 1909 ble våningshuset revet, men gjenoppført som kuskebolig i Holtveien 9. Nytt våningshus ble oppført på eiendommen 1910 (ark. Gustav L. Gulbrandsen), og nytt uthus/stall ble oppført i Holtveien 7; den sørlige delen av uthuset ble revet 1952, den nordlige delen ble ulovlig revet 2005.

A/S Ekebergbanen overtok Holtet Hovedgård 1924 og brukte våningshuset som direktørbolig. 1993 ble huset restaurert og brukes i dag som lokaler for Bekkelagshøgda Eldresenter (Villa Holtet). Gården har gitt navn til boligstrøket Holtet.