Bånkallenga

Bånkallenga, Engen, gård med gnr. 98/2, Trondheimsveien 610, ble utskilt fra Bånkall i 1813. Her var det hvilested og skjenkested for lasskjørere langs Trondheimsveien 1867–1931.