Furulund gård

Furulund, Ullevål, gårdsparsell (14 daa) av Store Ullevål, mellom Sognsveien og Ullevålsalléen. Området ble kjøpt av Kristiania kommune 1899 til anlegg av høydereservoar for vannvesenet, fullført 1902. I tilknytning til vannbassenget ble det anlagt park med spaserganger og utsiktspunkt; dessuten kommunalt gartneri som 1920 ble flyttet til Vestre Sogn.