Lakkegården

Lakkegården, alminnelig navn på den nederste av Dæleneng-gårdene. Den fikk navnet Lakkegården etter familien Lachmann som kjøpte gården omkring 1720. Lakkegården lå ved Lakkegata 58 og gav navn til gaten i 1857.