Granli gård

Granli, også kalt «Enden», gård som lå vest for Enebakkveien og øst for Lambertseter. Opprinnelig plass under Lambertseter gård. Gården ble drevet frem til midten av 1950-årene. Granli var kjent for sitt grisefjøs, det var på det meste opptil 150 griser her. Akebakken «Griser’n» fra Lamberseter ned til nåværende E 6 gikk forbi grisehuset her.