Engebråten

Engebråten, i middelalderen kalt Arnerud, gårdsbruk på Grefsen som lå ved enden av nåværende Neptunveien. Gården ble revet under boligbyggingen omkring 1960. Se også Grefsen kirkegård.