Kløfta gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Kløfta, gård med gnr. 112/2, lå ved Micheletveien 61. Gårdsbruk fradelt Nordre Lindeberg 1746. Gården er revet, kun noen trær fra hagen er bevart. Gården fikk navn etter «Kluften», veidelet mellom den gamle kongevei over Gjelleråsen og Gamle Strømsvei.