Bøløkka

Bøløkka, Kampen, bydel Gamle Oslo, to gårdsbruk på midten av 1800-tallet. Det nedre bruket ble utparsellert i 1860-årene, mens det øvre ble drevet noen år til. Dette ble kalt Bøløkka etter den siste eieren, Hans Simonsen Bø. Bygningene lå i den nåværende Skedsmogata, deler av oppkjørselen er den nåværende Bøgata.