Bondejordet

BondejordetFrogner var det folkelige navnet på Lille Frogner gårds marker før de ble utparsellert og bebygd. Bondejordet var et gammelt samlingssted for bøndene i Vestre Aker, og navnet ble lenge brukt på deler av Gyldenløves gate. Bondejordet omfatter området ved Arno Bergs plass, Schives gate, Gyldenløves gate og Løvenskiolds gate. Her startet de første skolehager 1906 under ledelse av Marie Jørstad (1833–1923). Bakken nederst i Eilert Sundts gate kalles Bondebakken.