Hellerud, Søndre

Hellerud, Søndre Hellerud , gnr. 158/1, Bernt Knudsens vei 42c, nevnes først ca. 1600. Gården har hele tiden vært privateid. Oberst Hans H. Rode, som var adjutant for Christian Frederik i årene før 1814, eide gården 1825–30. Bernt Knudsen, medstifter av Akers Sparebank og medlem av Aker formannskap, var eier 1840–70, og skilte 1867 ut eiendommen Nordre Hellerud (gnr. 158/2). Gården er i dag helt utparsellert. Våningshuset og drengestue er bevart, men bygget en del om.

Nordre Hellerud under Søndre Hellerud, gnr. 158/2, lå ved Bernt Knudsens vei 12. Da Bernt Knudsen skilte ut eiendommen, overtok sønnen Johan Martin Søndre Hellerud i 1870. Bernt Knutsen døde i 1873, og enken ble boende på Nordre.

Søndre Hellerud hadde to husmannsplasser som havnet under Nordre: Ringshus, nevnt 1758 og Sandstuen, nevnt 1765. Senere ble plassen Kolsrud kjøpt i 1850 fra Lambertseter. Trikkeholdeplassen ble hetende Karlsrud.