Sandstuen (plass)

Sandstuen, plass med gnr. 158/3, Sandstuveien 27/29, opprinnelig husmannsplass under Søndre Hellerud, først nevnt 1765. Fra 1867 plass under Nordre Hellerud, utskilt som egen eiendom 1884. Navnet kommer av at det tidligere var et sandtak på eiendommen. Har gitt navn til Sandstuveien i 1917.

Sandstuveien var grensen mellom Ekeberg gård og Søndre Hellerud, Nordseter gård.