Ringshus

Ringshus, husmannsplass med gnr. 158/7, plass under Søndre Hellerud, som lå i Ringshusstubben 3. Sorenskriver N. Ring eide Søndre Hellerud 1719–49. Plassen nevnes i 1758 som Store og Lille Ringsaker med et hus. Ringshus var husmannsplass til 1896. Ringshusveien og Ringshusstubben har navn etter stedet.